A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय

डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय?
जाळ्यांत मासोळी गावायची नाय !

सोडून बसलास नजरंचा गळ
ढवळून काढलास पाण्याचा तळ
कसंबी झोक
गळाचं टोक
जिव्हारी माझ्या भिडायचं नाय
डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय?
जाळ्यांत मासोळी गावायची नाय !

रुपेरी पोट माझं रुपेरी कल्लं
रुपेरी शेपटीचं मारीन वल्हं
निळीनिळी लाट
पाण्यातली वाट
माझ्याबिगर तुला ठावीच नाय
डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय?
जाळ्यात मासोळी गावायची नाय !

सुळकन मारीन पाण्यात बुडी
देखता डोळा देईन मी दडी
कुठवर बसशिल
चेटूक करशिल
मंतर असला चालायचा नाय
डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय?
जाळ्यात मासोळी गावायची नाय !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.