A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
श्रीरामाचे दर्शन घडले

श्रीरामाचे दर्शन घडले
पाषाणातुनि शब्द उमटले

अपराधाची जाणीव नसता
घडले काही दीनानाथा
गुन्हेगार मी गौतम वदता
अपराधाने लज्जित झाले

अपराधाचे शासन म्हणुनी
भूवरी पडले शीळा होउनी
आज संपली करुण कहाणी
पदस्पर्शाने पावन झाले

पतितांना तू करिसी पावन
जन वदती तुज पतितपावन
सरले माझे देवा 'मी'पण
तुझ्या कृपेने जीवन तरले

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.