A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोंगरकाठाडी ठाकरवाडी

डोंगरकाठाडी ठाकरवाडी
ठाकरवाडीला झोपड्या चारी

भक्ताचा नाग्या उन्‍मन भारी
गर्दीत धाबर्‍या हुल्लड होरी
डोंगरपारी जुनी पथारी
ठाकरवाडीच्या डोलती वरी

झिंगून कोणी झिंगून कोणी
झिंगून कोणी अंग झोकुनी
फाटक्या वस्तीला जल्माच्या खणी
भक्ताचा नाग्या हुल्लड होरी
जुन्याच गोष्टी देवाच्या पारी
ऐकत बसते ठाकरवाडी
ठाकरवाडीच्या झोपड्या चारी

 

  चंद्रकांत काळे, रवींद्र साठे