A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दु:ख हे माझे मला

आसवे डोळ्यांत माझ्या बोल हे येती मुखी
दु:ख हे माझे मला, हो सुखी तू हो सुखी !

मी मनाने पाहते तो मंगलाचा सोहळा
अक्षता त्या मंत्र ते वरमाळ ती पडते गळा
मी जरीही जाहले भाग्यास ऐशा पारखी

पावलांची सात तुजला साथ कोणी देतसे
लाजुनीया हातही हातात कोणी देतसे
त्या कुणाला यापुढे मी मागते सौभाग्य की

होम पेटे, त्यात माझा स्वार्थ सारा जाळिते
पाच प्राणांची तुला मी आरती ओवाळते
मी मनाने रंगले त्या मंगलाच्या कौतुकी
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - कलंक शोभा
गीत प्रकार - चित्रगीत