A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दूरदेशी गेला बाबा

दूरदेशी गेला बाबा, गेली कामावर आई
नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही !

कसा चिमणासा जीव, कसाबसा रमवला
चार भिंतीत धावून दिसभर दमवला
"आता पुरे ! झोप सोन्या.." कुणी म्हणतच नाही
नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही !

कशासाठी कोण जाणे देती शाळेमध्ये सुट्टी?
कोणी बोलायाला नाही.. कशी व्हावी कट्टी-बट्टी?
खेळ ठेवले मांडून परि खेळगडी नाही
नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही !

दिसे खिडकीमधून जग सारे, दिशा दाही
दार उघडून परि तिथे धावायचे नाही
फार वाटे जावे परि मुठीमध्ये बोट नाही
नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही !
गीत- संदीप खरे
संगीत - सलील कुलकर्णी
स्वर - सलील कुलकर्णी
अल्बम- अग्गोबाई ढग्गोबाई
गीत प्रकार - भावगीत नयनांच्या कोंदणी