A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दूरदेशी गेला बाबा

दूरदेशी गेला बाबा, गेली कामावर आई
नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही!

कसा चिमणासा जीव, कसाबसा रमवला
चार भिंतीत धावून दिसभर दमवला
"आता पुरे! झोप सोन्या.." कुणी म्हणतच नाही
नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही!

कशासाठी कोण जाणे देती शाळेमध्ये सुट्टी?
कोणी बोलायाला नाही.. कशी व्हावी कट्टी-बट्टी?
खेळ ठेवले मांडून परि खेळगडी नाही
नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही!

दिसे खिडकीमधून जग सारे, दिशा दाही
दार उघडून परि तिथे धावायचे नाही
फार वाटे जावे परि मुठीमध्ये बोट नाही
नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही!
गीत- संदीप खरे
संगीत - सलील कुलकर्णी
स्वर - सलील कुलकर्णी
अल्बम- अग्गोबाई ढग्गोबाई
गीत प्रकार - भावगीत नयनांच्या कोंदणी