A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दूर जाते ही वाट

दूर जाते ही वाट
रात अंधारी दाट
अरे कान्हा रे मला जाऊ दे घरी

आज जाईजुई साद देती मला
आज काळोख सारा कृष्ण झाला
धीर कैसा धरू
मन कसे आवरू
अरे कान्हा रे मला जाऊ दे घरी

सांजवेळी कसा आज तू येउनी
राधिकेला अशी एकटी पाहुनी
हाय धरशी करा
लाज तुज ना जरा
अरे कान्हा रे मला जाऊ दे घरी

राधिकेचा हरी प्राण हा जाहला
तेज ज्योतीस आले, प्रीतिचा सोहळा हा
कृष्ण माझा जरी
रात वैरी तरी
अरे कान्हा रे मला जाऊ दे घरी