A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दूर किनारा राहिला

दूर किनारा राहिला
बेभान वारा धावला, मांझी रे

तुफानी लाटांनी दर्याच्या थाटांनी
बेधुंद झाली जिंदगी
उदास होउनी असा मी धावुनी
केली प्रभूची बंदगी
या जलधारा जीवनधारा हो, मांझी रे

साथी रे सुखाचे, दिल्याघेतल्याचे
अंती कुणी ना संगती
दुःख झेलता मी, कुणी नाही कामी
सारे दुरुनी पाहती
या जलधारा जीवनधारा हो, मांझी रे
बंदगी - ईश्वरारधना.
मांझी - नावाडी.

 

Print option will come back soon