A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दूर कुठे चंदनाचे बन

दूर कुठे चंदनाचे बन जळते
तुला कळते ग मला कळते !

जाळ धावूनिया येता होरपळे अंग
शीतलशा सुगंधाने निवे अंतरंग
सुखावते कधी, कधी तळमळते
तुला कळते ग मला कळते !

दैवदत्त शाप आहे चंदनाच्या बना
जळल्यावाचून त्याचा उभा जन्म सुना
दु:खभोग भोगताना मुक्ती मिळते
तुला कळते ग मला कळते !

तुलामला चंदनाचा जन्म लाभला
अशा चंदनपणाला जीव लोभला
उगाळता जळताही दरवळते
तुला कळते ग मला कळते !
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - यशवंत देव
स्वर- अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत
निवणे - शांत होणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.