A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दूर कुठे राउळात दरवळतो

दूर कुठे राउळात दरवळतो पूरिया !
सांजसमयी दुखवितात अंतरास सूर या !

असह्य एकलेपणा, आस आंसवी मिळे
काय अंतरात ते अजून ना कुणा कळे
झाकळून जाय गाव, ये तमास पूर या !

दूर वास रे तुझा, ध्यास लागला मनी
दृष्टिभेटही नसे, काय सांगणे जनी
एकवार तूच ये सखीस धीर द्यावया !

सलत सूर सनईचा वारियात कापरा
सुकून पाकळी मिटे मूक भाव लाजरा
फुलांत गंध कोंदला, वाट ना उरे तया !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - पु. ल. देशपांडे
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - अंमलदार
राग - पूरिया
गीत प्रकार - चित्रगीत
राऊळ - देऊळ.
सल - टोचणी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.