A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दूर रानातून हलके

दूर रानातून हलके बासरीचा सूर आला
कृष्णवेड्या राधिकेचा देह सारा कृष्ण झाला

लागली चाहूल जेव्हा राधिकेच्या पाउलांची
आसमंतातून सार्‍या सूर मुरलीचा निघाला

मीपणाच्या बंधनांची बंधने जेव्हा गळाली
राधिकेच्या लोचनांतून जन्म कृष्णाचा बुडाला

सैल होणार्‍या मिठीचा थांबला आवेग जेव्हा
शांत यमुनेचा किनारा सावळ्या रंगात न्हाला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.