A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एका हिरव्यागार कुरणी

एका हिरव्यागार कुरणी फुलली होती फुले
एक कळी उमलेच ना.. एक कळी उमलेच ना..

सूर्याच्या प्रकाशामधे मोहरली फुले
झुडुपांच्या कुशीत या दडली होती फुले
होती वेधक सातरंगी फुलली बाग सुरेख
एक कळी उमलेच ना.. एक कळी उमलेच ना..

वेलीवरल्या पानांमधून ओघळली फुले
टवटवीत ही हासत होती मोहक अत्तर फुले
झाली मलूल एक वेल कोमेजली तिची फुले
एक कळी उमलेच ना.. एक कळी उमलेच ना..

मंद धुंद रातराणी गंध वाहतो
रंग वेधतो गुलाब भान हेलावतो
विसरे सुवास या फुलांचा सुकली कोमल वेल
एक कळी उमलेच ना.. एक कळी उमलेच ना..

 

Print option will come back soon
  अनुराधा पौडवाल, रवींद्र साठे