A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकलीच दीपकळी मी

एकलीच दीपकळी मी अभागिनी
स्‍नेहाविण केवि जगू विजन-काननी?
माझिया न संगतीस या इथे कुणी
प्रेमास्तव तळमळते मी वियोगिनी..!
देवा! मी ओवाळू प्रीतिने कुणा?
कोणाला सांगावी मूक वेदना?
काहीही अर्थ नुरे रुक्ष जीवनी..!
केविं - कशा प्रकारे.
कानन - अरण्य, जंगल.
नुरणे - न उरणे.
विजन - ओसाड, निर्जन.