A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकतारीसंगे एकरूप झालो

एकतारीसंगे एकरूप झालो
आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्हालो

गळा माळ शोभे आत्मरूप शांती
भक्ति-भाव दोन्ही धरू टाळ हाती
टिळा विरक्तीचा कपाळास ल्यालो

भूक भाकरीची, छाया झोपडीची
निवार्‍यास घ्यावी ऊब गोधडीची
माया-मोह सारे उगाळून प्यालो

पूर्व पुण्य ज्याचे मिळे सुख त्याला
कुणी राव होई, कुणी रंक झाला
मागणे न काही सांगण्यास आलो

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.