A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकटी शिवारी गडे

एकटी शिवारी गडे चालविते मी विळा
का उगाच येते बाई गाणे माझ्या गळा

दाटली ग सांज बाई, दिवस बुडाया आला
अंतरी कशाचा उजेड माझ्या झाला
का असा अचानक हा डोले ग जोंधळा

तुज रात्रंदिवस ओढ ज्याची भारी
धुंडीत तुला ती मळ्यात फिरे स्वारी
तो वसंत वेडा ग त्याची तू कोकिळा

लपंडाव का असा? तोंड तरी पाहू दे
ना अशीच मनीची प्रीत तुझ्या गाऊ दे
होऊ दे गळ्यातील हा साद पुरा मोकळा
शिवार - शेत.