A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकटीच भटकत नदीकाठी

एकटीच भटकत नदीकाठी
ऐन दुपारी तोर्‍यानं
नटुनथटुन जशी चटकचांदणी
कुठं चाललीस नखर्‍यानं

अंगांत धमक डोळ्यांत चमक
कमरेत लचक आणि नजरेत वचक
काळजास का देसी चरका
मारुनी मुरका कुर्र्यानं
जशी कुणा घायाळ कराया
नेत्रशरांच्या मार्‍यानं

गाल रंगदार चाल ढंगदार
धुंद नागिणी जशी चमकशी
नवरसरंग-फवार्‍यानं
चाल हळू जरा- सावर, आवर
पदर उडाला वार्‍यानं
गीत - स. अ. शुक्ल
संगीत - जी. एन्‌. जोशी
स्वर- जी. एन्‌. जोशी
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.