A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकदाच यावे सखया

एकदाच यावे सखया तुझे गीत कानी
धुंद हो‍उनी मी जावे धुंद त्या सुरांनी

असा चंद्र कलता रात्री रानगंध यावा
सर्व भान विसरुन नाती स्पर्श तुझा व्हावा
पुन्हा गुज अंतरिचे हे कथावे व्यथांनी

एकदाच वाटेवर या तुला मी पहावा
भाव दग्ध मिटला हा रे पुन्हा फुलुनि यावा
असा शांत असता वारा रानपक्षि गावा
शब्दरूप प्रतिमा बघुनी जीव विरुनि जावा
स्वप्‍न हेच हृदयी धरिले खुळ्या आठवांनी
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.
दग्ध - जळालेले, होरपळलेले.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.