A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गा गीत तू सतारी

गा गीत तू सतारी, गा गीत आसवांचे
या जीवनात वेडे नाही कुणी कुणाचे

किती रंग गंध हळवे फुलती भल्या पहाटे
होता दुपार विरती, निमिषांत सांज दाटे
काळोख पीत येती स्वर मंद काजव्याचे

पंखात ऊब घेते पिल्लू मुक्या खगाचे
चोचीत गोड दाणा घेण्यास जीव नाचे
पिल्लास पंख फुटता घर शून्य पांखराचे

टाक्यापरी सुईच्या स्वर आर्त छेद सारे
ते सांधती मनाचे आभाळ फाटणारे
गाण्यापरी जिण्याला आकार भावनांचे
खग - पक्षी.
निमिष - पापणी लवण्यास लागणारा काळ.