A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तव भास अंतरा झाला

तव भास अंतरा झाला मन रमता मोहना

हासती फुले भवताली
मधुर ये फळावर लाली
स्मितसाम्य तुझ्या अधरीचे मम खिळवी लोचना

वाहत ये झुळझुळ वारा
दरवळला परिमळ सारा
तव हृदयपुष्पगंधाची अनुभविते कल्पना

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.