A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गाव झाला जागा आता

गाव झाला जागा
आता उठा पांडुरंगा !

उजळली उगवती
जथे पाखरांचे गाती
सकाळच्या कळशीत आली चंद्रभागा

घरोघरी सवाशिणी
सडे शिंपिती अंगणी
साद थकलेले गाती तुक्याच्या अभंगा

रेखितात पोरीबाळी
चार रांगोळीच्या ओळी
विठो-रुक्मिणीचे रूप दावितात रेघा

मराठीच्या मुलुखात
जिथेतिथे पंढरीनाथ
माय धरित्रीही ल्याली सावळ्याच रंगा
जथा - समुदाय, टोळी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.