A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गाव झाला जागा आता

गाव झाला जागा
आता उठा पांडुरंगा

उजळली उगवती
जथे पाखरांचे गाती
सकाळच्या कळशीत आली चंद्रभागा

घरोघरी सवाशिणी
सडे शिंपिती अंगणी
साद थकलेले गाती तुक्याच्या अभंगा

रेखितात पोरीबाळी
चार रांगोळीच्या ओळी
विठो-रुक्मिणीचे रूप दावितात रेघा

मराठीच्या मुलुखात
जिथेतिथे पंढरीनाथ
माय धरित्रीही ल्याली सावळ्याच रंगा
जथा - समुदाय, टोळी.