A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गळ्यात माझ्या बांधा एक

लाखांमधुनी सख्या तुम्हाला अचूक मी हेरलं
तुमच्या नावानं गळ्यात माझ्या बांधा एक डोरलं!

ही ऐन भराची उमर लई मोलाची
ही चिक्कण माती सोन्याच्या तोलाची
अंगामधुनी पिसाट वारं ज्वानीचं भरलं
सख्या तुम्ही बांधा एक डोरलं!

हे घुंगरू बांधण्या कितीदा खाली वाकू
किती किती लाज मी पदराखाली झाकू
चाळांमधुनी वीज पाखरू मनात थरथरलं
सख्या तुम्ही बांधा एक डोरलं!

दोघांत रंगला नजरबंदीचा खेळ
पर हार-जीतीचा बसला नाही मेळ
बक्कळ झाल्या भेटी आता एक काम उरलं
सख्या तुम्ही बांधा एक डोरलं!