A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गणगौळण झाली सुरू

रिद्धीसिद्धीचा भाग्यविधाता, देव गजानन बुद्धीदाता
तो सुखकर्ता तो दु:खहर्ता, चरण तयाचे धरू
गणगौळण झाली सुरू

कागद करुनी या धरतीचा, कलम-कुंचला मोरपिसांचा
हार गुंफिता कवन फुलांचा, अमृत लागे झरू
गणगौळण झाली सुरू

सूर-तालांची जाता वर्दी, देवादिकांची झाली गर्दी
जमले श्रोते जमले दर्दी, त्यांची सेवा करू
गणगौळण झाली सुरू
कुंचला - रंग देण्याचा ब्रश.
रिद्धिसिद्धि - ऋद्धी व सिद्धी या गणपतीच्या दोन दासी आहेत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.