A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गणगौळण झाली सुरू

रिद्धीसिद्धीचा भाग्यविधाता, देव गजानन बुद्धीदाता
तो सुखकर्ता, तो दु:खहर्ता, चरण तयाचे धरू
गणगौळण झाली सुरू

कागद करुनि या धरतीचा, कलम-कुंचला मोरपिसांचा
हार गुंफिता कवन फुलांचा, अमृत लागे झरू
गणगौळण झाली सुरू

सूर-तालांची जाता वर्दी, देवदिकांची झाली गर्दी
जमले श्रोते जमले दर्दी, त्यांची सेवा करू
गणगौळण झाली सुरू
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - राम कदम
स्वर-
चित्रपट - गणगौळण
गीत प्रकार - प्रथम तुला वंदितो, चित्रगीत
कुंचला - रंग देण्याचा ब्रश.