A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कुटिल हेतू तुझा फसला

कुटिल हेतू तुझा फसला ।
निजपाशीं मज बांधायाचा ॥

महा घोर मरणांतुनि सुटलों ।
उरीं विषारी नेत्र-भल्ल हा होता घुसला ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर- प्रभाकर कारेकर
नाटक - संशयकल्लोळ
राग - बहार
चाल-कर नुले जाये
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
भल्ल - भाल्याचे अथवा बाणाचे टोक.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.