A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शिणवू नको कंठ असा

शिणवू नको कंठ असा ।
तृषित न मी बोधरसा ।
ढोंग्या न राहीं उभाही, जरासा ॥

साधु न तुम्ही, भोंदू चोर ।
धूर्त कपटी शठ कठोर ।
पाडितसां व्यसनिं थोर ।
देव खुळ्या स्‍त्रीपुरुषां ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संगीत संशयकल्लोळ
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया alka@aathavanitli-gani.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.