A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शिणवुं नको कंठ असा

शिणवुं नको कंठ असा ।
तृषित न मी बोधरसा ।
ढोंग्या न राही, उभाही, जरासा ॥

साधु, न तुम्हि भोंदु चोर ।
धूर्त कपटि शठ कठोर ।
पाडितसां व्यसनिं थोर ।
देवखुळ्या स्त्रीपुरुषां ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संशयकल्लोळ
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
तृषा - तहान.
शठ - लुच्‍चा, ठक.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.