A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नवीन आज चंद्रमा

नवीन आज चंद्रमा नवीन आज यामिनी
मनीं नवीन भावना नवेच स्वप्‍न लोचनी!

दूर बाल्य राहिले, दूर राहिल्या सखी
बोलण्या कुणासवे सूर दाटले मुखी
अननुभूत माधुरी आज गीतगायनी!

अनादि चंद्र अंबरी, अनादि धुंद यामिनी
यौवनात तू नवी मदीय प्रीत-स्वामिनी
घर न प्रीतकुंज हा, बैस ये सुहासिनी

कोण बाइ बोलले? वाणि ही प्रियंवदा
या मनात नांदते तुझीच प्रीतसंपदा
कशास वेगळेपणा? जवळ ये विलासिनी!
अननुभूत - नवा.
कुंज - वेलींचा मांडव.
प्रियंवदा - गोड बोलणारी.
मदीय - माझी.
यामिनी - रात्र.

 

  उषा अत्रे-वाघ, सुधीर फडके