A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गंजल्या ओठास माझ्या धार

गंजल्या ओठास माझ्या धार वज्राची मिळू दे!
आंधळ्या आत्म्यात माझ्या सूर्य सत्याचा जळू दे!

पांगळा बंदिस्त माझा जन्म आकाशून जावो
वादळी आवेग माझा चार भिंतींना कळू दे!

सारखे सौंदर्य माझ्या कोरड्या गात्री खळाळो
सारखे अस्तित्व माझे पेटताना दर्वळू दे!

लाभु दे लाचार छाया मोठमोठ्यांना परंतू
तापल्या मातीत माझा घाम मानाने गळू दे!
गात्र - शरीराचा अवयव.

 

Random song suggestion
  रवींद्र साठे