A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गर्गगुरुतें घेतलें वश

गर्गगुरुतें घेतलें वश करोनी ।
अखेरीची ठरविली तिथी त्यांनीं ॥

बरें झालें कीं दिवस पुढें नाहीं ।
चार मासांची मिळे अवधि पाहीं ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - सौभद्र
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.