A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रीत रंगली ग

प्रीत रंगली ग कशी राजहंसी

अग बाई ग लाजली हंसी,
बोले ना ती तुझ्याशी !

तुझिया कपोली प्रीत रंगली ग
लाजून हसली, बघ इकडे ग
धरिसी कशाला पदर उराशी
तुझी रे हंसी, फसली कैसी, पडली पाशी,
धीट किती हा रमण विलासी,
बोले ना ती तुझ्याशी !

रुसली राणी, डोळां पाणी, हास्य आननी
नजर तुझी घे, थरथरणारी, वरती जराशी
गोड बोलुनी, प्रेम दावुनी, हृदय जिंकुनी,
जाल सोडुनी, कुठे दूर देशी,
बोले ना ती तुझ्याशी !
आनन - मुख, तोंड.
कपोल - गाल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  मन्‍ना डे, लता मंगेशकर