A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गीत आसावले तुझ्यासाठी

गीत आसावले तुझ्यासाठी!
सूर खोळंबले तुझ्यासाठी!

तू मला अर्थ दे अजून तरी
शब्द ओलांडले तुझ्यासाठी!

ही तुझी रात.. हे तुझे तारे..
श्वास घेती फुले तुझ्यासाठी!

दूर.. येथून दूर.. दूर.. तिथे-
चांदणे थांबले तुझ्यासाठी!

का तुला सोडवे न गाव तुझे?
मी मला सोडले तुझ्यासाठी!
गीत- सुरेश भट
संगीत - यशवंत देव
स्वर - अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत

 

Random song suggestion
  अरुण दाते