A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गीत आसावले तुझ्यासाठी

गीत आसावले तुझ्यासाठी !
सूर खोळंबले तुझ्यासाठी !

तू मला अर्थ दे अजून तरी
शब्द ओलांडले तुझ्यासाठी !

ही तुझी रात.. हे तुझे तारे..
श्वास घेती फुले तुझ्यासाठी !

दूर.. येथून दूर.. दूर.. तिथे-
चांदणे थांबले तुझ्यासाठी !

का तुला सोडवे न गाव तुझे?
मी मला सोडले तुझ्यासाठी !
गीत - सुरेश भट
संगीत - यशवंत देव
स्वर- अरुण दाते
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.