A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मुकुंदा रुसू नको इतुका

मुकुंदा, रुसू नको इतुका
विनविते तुझी तुला राधिका

तुझ्या मुरलीला आतुरलेली
गवळ्याची मी गौळण भोळी
तू माझा मी तुझी सावली
नको रे, राग धरू लटका

खिन्‍न होउनी तुझियासाठी
नाच थांबला यमुनाकाठी
गोपिनाथ तू, तुझ्याभोवती
जमल्या सार्‍या या गोपिका

पुन्हा एकदा पहा विचारुनी
तुझे तुला तू मनापासुनी
तू नाही तर तुझ्यावाचुनी
मंजुळ नाद येईल का?