A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गीत होऊन आले सुख माझे

गीत होऊन आले सुख माझे आले, साजणा
स्वप्‍न कल्पनेत होते सूर-ताल तेच झाले, साजणा

गीत राणी स्वये तू, तूच माझी, माझी भावना
आस तूच या स्वरांना, रंग मैफलीचा, साजणी तूच ना?

गीत माझेतुझे हे, तूच माझी, माझी भावना!

अशा सहवासी जीव सुखवासी
कुणी जन्म गुंफिले सांग ना?
साजणी, सांग ना!

गीत माझेतुझे हे, तूच माझी, माझी भावना!

कुहूकुहू बोले, कोयल बोले रे
जणू तुझेमाझे, राजा
तिने सोनेरी सोनेरी गीत गाइले, साजणा

गीत माझेतुझे हे, तूच माझी, माझी भावना!

तुझेमाझे घर सुखाचा संसार
दीठ संसारा न लागो, साजणा
स्वये - स्वत:

 

Random song suggestion
  सुरेश वाडकर, वर्षा भोसले