A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गेलीस सोडुनी का दाक्षायणी

गेलीस सोडुनी का दाक्षायणी शिवांगी?
अमरत्व शाप आहे, मजसी तुझ्या वियोगी

देवी तुझ्याविना मी देहा धरू कशाला?
नारीविना जगी ना सामर्थ्य पौरुषाला
अर्धांग भस्म झाले, अर्धाच मी, अभागी
अमरत्व शाप आहे, मजसी तुझ्या वियोगी

विसरू कसा सखे मी आनंद भोगलेला?
घर शैलकंदरीचे, गिरीशीर्ष चंद्रशाला
संसार सौख्यदायी, सहवास सप्तरंगी
अमरत्व शाप आहे, मजसी तुझ्या वियोगी
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - यशवंत देव
स्वर- सुधीर फडके
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• नृत्यनाटिका 'शिवपार्वती' (१९६८) मधील पद.
कंदरा - दरी / गुहा.
दाक्षायणी - दक्ष राजाची कन्या, पार्वती.
शैल - डोंगर, पर्वत.
शिवांगी - सुंदर / पार्वती.