A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
साक्षीस चंद्र आणि

साक्षीस चंद्र आणि हळुवार स्पर्श होते
त्या भोगल्या क्षणांना नव्हतेच काहि नाते

डोळ्यांत बिंब होते नुसते भिजून गेले
नि:श्वास ते कळ्यांचे कोषांत लाजलेले
होता फुलून आला अंगावरी शहारा
गात्रांत मात्र राजा कसलेच भान नव्हते !

प्रतिसाद मूक होता ओठांत थांबलेला
तो शब्द रे सुखाचा हृदयात कोंदलेला
गालावरी खुळी रे कळ एक साचलेली
दु:खात की सुखी रे, काहीच ज्ञात नव्हते !
गात्र - शरीराचा अवयव.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.