A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
साक्षीस चंद्र आणि

साक्षीस चंद्र आणि हळुवार स्पर्श होते
त्या भोगल्या क्षणांना नव्हतेच काहि नाते

डोळ्यांत बिंब होते नुसते भिजून गेले
नि:श्वास ते कळ्यांचे कोषांत लाजलेले
होता फुलून आला अंगावरी शहारा
गात्रांत मात्र राजा, कसलेच भान नव्हते!

प्रतिसाद मूक होता ओठांत थांबलेला
तो शब्द रे सुखाचा हृदयात कोंदलेला
गालांवरी खुळी रे कळ एक साचलेली
दु:खात की सुखी रे, काहीच ज्ञात नव्हते!

 

Random song suggestion
  सुषमा श्रेष्ठ