A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घाई नको बाई अशी

घाई नको बाई अशी आले रे बकुळफुला
देते जलसंजीवन बंधुजीव आसुसला
नको नको घाई नको बाई अशी आले रे बकुळफुला

कळे न काही आज असा का अशोक हिरमुसला
थांब जरा मंदारा विसरले न मी तुला

पिउनि चांदणे सरात चांदरात ओसरता
खुणावीत मधुनलिनी बोलविती हळूच मला
नलिनी - कमळ.
संजीवन - पुनुरुज्‍जीवन.
सरा - झरा.