A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घनदाट रानी वाहे

घनदाट रानी वाहे झुळुझुळु पाणी
पाखरे ही गोड गाती देवाजीची गाणी

वेळुच्या बनात चाले वार्‍याचे गायन
पाचोळ्याने भोवताली धरिले रिंगण
वाजवितो बासरी का इथे चक्रपाणि

दूरावर ऐकु येई सागराचे गीत
निळेनिळे डोंगर निश्चळ पुढे समाधीत
ध्यान लावुनी बैसले ऋषी-मुनीवाणी

वार्‍यामध्ये ऐकु येई तुझे कानगुज
चंद्रसूर्यतार्‍यांमाजी प्रभु तुझे तेज
राही सदा देवा माझ्या श्यामच्या जीवनी
गीत - वसंत बापट
संगीत - वसंत देसाई
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - श्यामची आई
गीत प्रकार - चित्रगीत
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.
चक्रपाणि(णी) - हातात सुदर्शनचक्र असलेला- विष्णू / विष्णूचा आठवा अवतार- कृष्ण.
वेळू - बांबू.