A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
निसर्गराजा ऐक सांगते

निसर्गराजा ऐक सांगते गुपित जपलं रे
कुणी माझ्या मनात लपलंय्‌ रे

तो दिसला अन्‌ मी पाहिले -- पाहिले परि ते कुर्रयाने
डोळ्यांत इशारे हसले -- हसले ते मोठ्या तोर्‍याने
हे कसे न त्याला कळले -- कळले न तुझ्या त्या ओठाने
ओठ न हलले शब्द न जुळले, थोडे चुकले रे

का चाललात? -- तुम्ही आलात म्हणून
जरा थांबा ना -- का? -- वा छान दिसतंय्‌ ! -- काय?
हे रूप भिजलेलं -- आणि ते पहा -- काय?
अन्‌ तुमचं मनही भिजलेलं -- कशानं?
प्रेमानं प्रेमानं प्रेमानं

तो भाव प्रीतीचा दिसला -- दिसला मग संशय कसला?
हा नखरा का मग असला? -- असला हा अल्लड चाळा
प्रेमात बहाणा कसला? -- कसला तो प्रियकर भोळा !
प्रीत अशी तर रीत अशी का, कोडं पडलंय रे !

 

  उषा मंगेशकर, चंद्रशेखर गाडगीळ