A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या मराठीचा बोल

नदीच्या किनारी नदीला म्हणावे
तुझे पूर माझ्या नसांतून यावे

अभंगात गोडी तुझ्या भाकरीची
तहानेत माझ्या तुला ओळखावे

माझा मराठीचा बोल
वाजे काळजात खोल
ओवीमधून पाझरे निळ्या अमृताची ओल

माझी मराठी माउली
तिची विठोबा साउली
ज्ञाना-नामा-तुका-एका उभे कैवल्य राउळी

माझा मराठी गुलाल
त्याला अबीराचा वास
माझ्यासाठी चंद्रभागा उरी कालवते घास

माझ्या मराठी मातीची
खोलवर रूजे नाळ
सळसळतो आतून माझ्या रक्तात पिंपळ
अबीर - एक सुगंधी पूड.
कैवल्य - मोक्ष, मुक्ती.
राऊळ - देऊळ.

 

Random song suggestion
  पं. रघुनंदन पणशीकर, संजीव चिम्मलगी, कौशल इनामदार, मधुरा कुंभार