A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घनकंप मयूरा तुला इशारा

घनकंप
मयूरा
तुला इशारा
खोल पिसारा
प्राण आडवा पडे
तू वळशिल माझ्याकडे?

घनकंप मयूरा
घनसंथ मयूरा
घननीळ मयूरा
घनदंग मयूरा
घनरंग फकिरा..

घनसंथ मयूरा
धूळ दरारा
कुठे पुकारा
तीक्ष्ण नखांची दीप्ती
गीतांतुन गळते माती

घननीळ
मयूरा
रंग फकिरा
तुला पहारा?
कातडे वाळत्या वेळी
ते भीषण ऊन कपाळी.

घनदंग मयूरा
नको शहारा
हलका वारा
बिंदीत चंद्र थरथरते
ती वस्त्र कुठे पालटते..
गीत - ग्रेस
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- लता मंगेशकर
अल्बम - मैत्र जीवाचे
गीत प्रकार - भावगीत
दीप्‍ती - तेज.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.