A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घनश्याम सावळा स्मरता

घनश्याम सावळा स्मरता डोळे भरती
हा राग म्हणू की रुसवा माझ्यावरती?

कुंजात मोहना तू मधुगुंजन केले
लहरीत स्वरांच्या विरघळून मी गेले
का अमृतधारा रूप विषाचे धरती?

विरहात चांदणे हृदय जाळिते माझे
तुजवाचून आता जिणेच झाले ओझे
या भावभावना कणाकणाने झुरती

एकान्‍त शून्य हा, मीच बंदिनी झाले
हे स्वप्‍न सुखाचे आसवांत या न्हाले
आभास मनाचे सरले तरीही उरती !
कुंज - वेलींचा मांडव.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.