A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कळले तुला काही

कळले तुला काही, कळले मलाही
झुकला शिरी मेघ, विझल्या दिशाही

कसे काय गाऊ, कुठे शब्द मागू
सुखांच्या फुलांचा कसा गंध सांगू
नवख्या वयाला ये जाण काही

असा धुंद वारा अशा चंद्र-तारा
अशा उंच लाटा बुडाला किनारा
कशी रात गेली कुणा भान नाही

 

Print option will come back soon