A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तळ्यात पाही पुनव चांदवा

तळ्यात पाही पुनव चांदवा होऊन गोरामोरा
आणि सरीची सतार घेऊन निल-घन छेडी तारा

वेलीवरल्या मुक्या कळीला जाग हळू ही आज
जळवंतीच्या जळात भिजतो गंधवतीचा साज
दंवबिंदूंचे उधळीत मोती भणंग होई वारा

निवांत निजली नगरी सारी जागत बसले दिवे
हिरव्या रानी रात्र खेळवी फूलपाखरी थवे
रात्र चांदणी चोरपाउली उजळी घन अंधारा

अशाच वेळी संयम सरतो, जडते अनाम बाधा
जडता अनाम बाधा होई लाट तळ्यांतिल राधा
भरात येता भरती बुडतो बेहोषीत किनारा