A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी एकटीच माझी असते

मी एकटीच माझी असते कधीकधी
गर्दीत भोवतीच्या नसते कधीकधी

येथे न ओळखीचे कोणीच राहिले
होतात भास मजला नुसते कधीकधी

जपते मनात माझा एकेक हुंदका
लपवीत आसवे मी हसते कधीकधी

मागेच मी कधीची हरपून बैसले
आता नकोनकोशी दिसते कधीकधी

जखमा बुजून गेल्या सार्‍या जुन्या तरी
उसवीत जीवनाला बसते कधीकधी
गीत - सुरेश भट
संगीत - श्रीकांत ठाकरे
स्वर- निर्मला देवी
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.