A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घर थकलेले संन्यासी

घर थकलेले संन्यासी
हळूहळू भिंतही खचते
आईच्या डोळ्यांमधले
नक्षत्र मला आठवते

ती नव्हती संध्या मधुरा
रखरखते ऊनच होते
ढग ओढून संध्येवाणी
आभाळ घसरले होते

पक्ष्यांची घरटी होती
ते झाड तोडले कोणी?
एकेक ओंजळीमागे
असतेच झर्‍याचे पाणी

मी भिऊन अंधाराला
अडगळीत लपुनी जाई
ये हलके हलके मागे
त्या दरीतली वनराई

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.