A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घरोघरी वाढदिन

घरोघरी वाढदिन माझ्या वडिलांचा आला
बारा मास, सहा ऋतु अर्पिती वर्षमाला

देह चंदनाची काठी झिजे ज्यांची लेकीसाठी
सेवा साफल्याची उटी, लावलीत पितृत्वाला

डोळियांच्या ओंजळीत तुडुंबली पाणगंगा
प्रेमाच्या तू पांडुरंगा चला उठा आंघोळीला

सोडा आता उपवास, लेक झाली मिळवती
घ्या हो घास माझे हाती वर्षाच्या या दिवाळीला
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर- लता मंगेशकर
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon