A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घास घेरे तान्ह्या बाळा

घास घेरे तान्ह्या बाळा । गोविंदा गोपाळा ।
भरवी यशोदामाई । सांवळा नंदबाळ घेई ॥

घेई कोंडा-कणी । त्रैलोक्याच्या धणी ।
विदुराघरीचा । पहिलावहिला घास ॥

पोहे मूठभरी । क्षीराब्धीच्या हरी ।
मैत्र सुदामजीचा । आला दुसरा घास ॥

थाळी एक्या देठी । घ्यावी जगजेठी ।
द्रौपदीमाईचा । आला तिसरा घास ॥

उरल्या उष्टावळी । फळांच्या वनमाळी ।
शबरी भिल्लिणीचा । घ्या हो चवथा घास ॥

टाकू ओवाळून । मुखचंद्रावरून ।
गोविंदाग्रजाचा । उरलासुरला घास ॥
गीत- गोविंदाग्रज
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी बाई सुंदराबाई
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत एकच प्याला
चाल-विडा घ्या हो नारायणा
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर नाट्यगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  बालगंधर्व