A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घास घे रे तान्ह्या बाळा

घास घे रे तान्ह्या बाळा । गोविंदा गोपाळा ।
भरवी यशोदामाई । सांवळा नंदबाळ घेई ॥

घेई कोंडा-कणी । त्रैलोक्याच्या धणी ।
विदुराघरींचा । पहिलावहिला घास ॥

पोहे मूठभरी । क्षीराब्धीच्या हरी ।
मैत्र सुदामजीचा । आला दुसरा घास ॥

थाळी एक्या देठी । घ्यावी जगजेठी ।
द्रौपदीमाईचा । आला तिसरा घास ॥

उरल्या उष्टावळी । फळांच्या वनमाळी ।
शबरी भिल्लिणीचा । घ्या हो चवथा घास ॥

टाकू ओवाळून । मुखचंद्रावरून ।
गोविंदाग्रजाचा । उरलासुरला घास ॥
गीत - गोविंदाग्रज
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, बाई सुंदराबाई
स्वर- बालगंधर्व
नाटक - एकच प्याला
चाल-विडा घ्या हो नारायणा
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर, नाट्यसंगीत
क्षीराब्धी - (क्षीर + अब्धि:) पुराणात वर्णिलेला दुधाचा समुद्र.
विदुर - विचित्रवीर्याच्या अंबिकानामक भार्येच्या दासीला व्यासापासून झालेला पुत्र. हा नि:पक्षपाती, न्यायी व शहाणा होता.
शबरी - एक भिल्लीण. श्रीरामांची एकनिष्ठ भक्तीण.
सुदाम - श्रीकृष्णाचा एक सवंगडी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.