A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घेइं मम वचन हें

घेइं मम वचन हें सुगुणमणिमंजिरी ॥

साच तुज वरिन मी भंगुनिहि मन्‍नियम ।
साक्षि अरुणाक्षि, तो विश्वसाक्षी करी ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संगीत शारदा
राग - भूप
चाल-जयति जय सुरसरित
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
अक्ष - डोळा.
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
मंजिरी - मोहोर, तुरा.
साच - खरे, सत्य.