A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घेऊन रूप माझे

घेऊन रूप माझे ही रात्र गाऊ दे
नाथा, असेच आता मज धुंद राहू दे

वर्षाव का फुलांचा झाला नव्या प्रभाती
गंधात चिंब न्हाली माझी सुवर्णकांती
डोळ्यांपुढे मला ते सुख स्वप्‍न पाहू दे

मी आज यौवनाचे हे लाजवस्‍त्र ल्याले
दंव झेलता कळीचे अपसूक फूल झाले
देवा तुझ्याप्रती हे सर्वस्व वाहू दे

विजयात आज माझ्या शरणागती लपावी
ही ठेव संचिताची आजन्म मी जपावी
आलिंगनी तुझ्या या एकरूप होऊ दे
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.