A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोड तुझ्या त्या स्वप्‍नामधली

गोड तुझ्या त्या स्वप्‍नामधली
दाखव मजला तुझी माउली

जिने लाविला बाल मनाला
निज मायेचा रोज लळा
तुझ्या करांची वेळोवेळा
गळा गुंफिली माळ सानुली

याच हातांनी जिने भरविला
दहिभाताचा अमृत काला
या ओठांनी ओठ पुसता
मकरंदाची शिते चाखिली

जिने घेउनी तुला कुशीला
जीव अपुला सुखविला
सांगणार ना कधी कुणाला
अवसेने पौर्णिमा पाहिली
मरंद (मकरंद) - फुलातील मध.