A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोकुळीचा राजा माझा

गोकुळीचा राजा, माझा
गोकुळीचा राजा

देवकीनंदन श्याम सुलोचन
गोपगड्यांसह खेळे हासुन
लेवुनि पानफुलांच्या साजा

वाम बाहुवर कपोल डावा
अधरि आडवा धरितो पावा
मोहन कुंजविहारी माझा

यमुनातीरी उभ्या गौळणी
रूप घेति ते नयनी भरुनी
सोडुनि जलभरणाच्या काजा
कुंजविहारी - कृष्णाचे एक नाव.
कपोल - गाल.
काज - काम.
पावा - बासरी, वेणु.
वाम - डावा.

 

Print option will come back soon