A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोकुळीचा राजा माझा

गोकुळीचा राजा, माझा
गोकुळीचा राजा

देवकीनंदन श्याम सुलोचन
गोपगड्यांसह खेळे हसुन
लेवुनी पानफुलांच्या साजा

वाम बाहुवर कपोल डावा
अधरी आडवा धरितो पावा
मोहन कुंजविहारी माझा

यमुनातीरी उभ्या गौळणी
रूप घेती ते नयनी भरुनी
सोडुनी जलभरणाच्या काजा
कुंजविहारी - कृष्णाचे एक नाव.
कपोल - गाल.
काज - काम.
पावा - बासरी, वेणु.
वाम - डावा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.