A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोल तुझ्या शरीराचा डौल

गोल तुझ्या शरीराचा डौल वर गोरा रंग नवती कवळी
वय नूतन हाती निर्‍या, चालणे चपळगती, नागीण पिवळी

अधरकुटी बत्तीस हिरकण्या एकावळी नग विराजती
ओठ शुद्ध पवळ्याचा रंग, लाजावी पाहून जावेळी ग ती
मंजूळ स्वर ऐकून कोकिळा वृत्ती बसुनी मनी गजबजती
जानु-जंघ सुकुमार पोटर्‍या अति नाजूक ग कर्दळी
नवती - तारुण्याचा भर.

 

Print option will come back soon