A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोपाला गोपाला देवकीनंदन

गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला
सांभाळ ही तुझी लेकरे, पुण्य समजती पापाला

ही धोंड्याला म्हणती देवता
भगत धुंडती तया जोगता
स्वत:च देती त्यास योग्यता
देव म्हणुनी कुणी न भजावे फुका शेंदरी दगडाला !

कुणी न रहावे खुळे अडाणी
शिक्षण घ्यावे व्हावे ज्ञानी
यासाठी ही झिजते वाणी
मी जातीचा धोबी देवा, धुवीन कपडा मळलेला !

हेच मागणे तुला श्रीहरी
घाम गाळी त्या मिळो भाकरी
कुठेच कोणी नको भिकारी
कुणी कुणाचा नको रिणकरी, कुणी न विटो नर जन्माला !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.